Strona główna

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców  w ramach projektu „Nowa Energia dla Kraśnika II”.
Realizacja inwestycji uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1.
Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
- energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
- energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych.
Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne oraz właściciele domów jednorodzinnych na terenie Miasta Kraśnik.
- Kontynuujemy działania, które rozpoczęliśmy programem  „Nowa Energia dla Kraśnika”- Solary dla mieszkańców. Realizując go  zdobyliśmy największe dofinansowanie unijne  w historii naszego samorządu miejskiego, uzyskując 85% dofinansowanie. – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk. – 878 instalacji solarnych, które zostały wtedy zamontowane  służą mieszkańcom i przyczyniają się do realnych oszczędności w domowych budżetach.

Chętnych do udziału w programie zapraszamy na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w sali kinowej Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
 
opublikowano: 08.02.2016r.

W związku z realizacją projektu „Nowa Energia dla Kraśnika – zakup i montaż zestawów solarnych”  informujemy, że umowy z wykonawcą robót firmą SOLVER Sp. z o.o. zostały rozwiązane z dniem 29-01-2015 z winy wykonawcy.  Wykonawca nie przystąpił do realizacji części montaży instalacji solarnych.

Miasto Kraśnik ogłosiło nowy przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na dokończenie realizacji zadania. Otwarcie ofert w ramach w/w przetargu nastąpi w dniu 24-03-2015. Przewidywany termin zakończenia realizacji instalacji to 31-05-2015. W związku z powyższym montaż instalacji na Państwa budynkach nastąpi w miesiącach kwiecień-maj.

 Jednocześnie pragniemy poinformować, że szczegółowy termin montażu instalacji na Państwa budynkach będzie uzgadniany indywidualnie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 

opublikowano: 11.02.2015r.

Pierwsze instalacje już znalazły się na domach mieszkańców. Pomysł na pozyskiwanie energii słonecznej w celu ogrzania wody użytkowej w domach jednorodzinnych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Kolektory słoneczne trafią do 878 rodzin. Dlatego, aby usprawnić realizację programu, miasto zostało podzielone na 12 rejonów, w których będzie odbywać się instalacja.

opublikowano: 22.07.2014r.

 

ENERGIA GEOTERMALNA

 

 

 

ZAGRAJ TERAZ

 

ZOSTAŃ MISTRZEM ENERGETYKI WIATROWEJ

 

 

 

ZAGRAJ TERAZ

EKO MIASTO

 

 

 

ZAGRAJ TERAZ